Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Lier Begravelsesbyrå

Berit Hansen

Født 04.03.1947
Død 10.11.2018

Alf Oskar Solberg

Født 24.05.1961
Død 01.11.2018

Bjørg Marie Fåsen

Født 08.12.1944
Død 08.11.2018

Erik Georg Gundersen

Født 19.06.1948
Død 07.11.2018

Asbjørn Karlsen

Født 16.07.1931
Død 03.11.2018

Tor Nilsen

Født 06.07.1932
Død 04.11.2018

John Gunnar Hansen

Født 12.07.1937
Død 28.10.2018

Ragnar Thoralf Haugan

Født 24.03.1933
Død 02.11.2018

Fred-Arne Bendiksen

Født 09.05.1945
Død 29.10.2018

Brit Norli

Født 07.09.1943
Død 01.11.2018

Britt Berger

Født 20.06.1946
Død 04.11.2018

Elisabeth Marie Johnsen

Født 09.12.1952
Død 30.10.2018
Kontakt Oss
x