Lier Begravelsesbyrå / Lokal informasjon / KORONASITUASJONEN - VIKTIG INFORMASJON

KORONASITUASJONEN - VIKTIG INFORMASJON

For å forebygge smitte av koronavirus har vi innført noen tiltak ved våre kontorer. I tilegg forholder vi oss til de retningslinjene som kommunen har innført i forhold til gravferdsseremonier. 

Vi har forståelse for at denne situasjonen kan oppleves svært vanskelig for mange når man også har en sorg å bære. Man ønsker å gi den døde en verdig avskjed, men samtidig kjenner man på et ansvar i forhold til å begrense muligheten for smitte. Dessuten opplever man også at nasjonale og kommunale retningslinjer legger føringer på hvordan man skal forholde seg til en gravferd.

Vi er opptatt av god dialog med deg som pårørende, og ønsker å hjelpe på best mulig måte. Spesielt kan vi være behjelpelige med informasjon og valgmuligheter i de ulike kommunene i denne spesielle tiden. Samtidig må også vi innføre tiltak for å beskytte de vi møter og oss selv mot smitte av koronaviruset. 

I de tilfellene hvor det er mulig ønsker vi å gjennomføre planleggingssamtalen over telefon. Vi kan koble opp flere telefoner i samtalen dersom de pårørende ikke er samlet. Mye kan også gjøres via epost. Dersom det allikevel skulle være behov eller et ønske om å møte oss ved et av våre lokale kontorer ber vi om at dere ikke kommer flere enn to personer. 

I de fleste kommunene går gravferdene som normalt, men de blir ikke annonsert med dato i avisen da man kun ønsker at nærmeste familie og venner deltar i seremonien. I tråd med de nasjonale retningslinjene er det satt et tak på 50 personer. I seremonien holder vi god avstand til hverandre, og sitter på annenhver benkerad og annenhvert sete.

I Lier har de innført enda strengere tiltak, og alle kirker og kapeller er stengt. Også for gravferdsseremonier. Jordbegravelser vil bli gjennomført med kun nærmeste familie til stede ute ved graven. Kremasjoner foretas fortløpende, men bisettelsen (seremonien) og urnenedsettelsen utsettes intill videre. Alternativt kan man benytte en av de fire åpne kirkene i Drammen kommune og avholde seremonien som normalt der:

Drammen krematorium, store kapell

Konnerud nye kirke

Åssiden kirke

Mjøndalen kirke

For mange er det naturlig å vise omtakte gjennom et håndtrykk eller en klem. Desverre er dette en effektiv måte å spre koronasmitte på. Våre konsulenter vil følge folkehelseinstituttets anbefaling om å ikke håndhilse i tiden fremover. Vi oppfordrer også alle de som ønsker å delta i gravferder om å følge de samme rådene. I stedet kan man legge hånden på hjertet og bøye hodet. Dette er en fin måte å vise medfølelse på.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Informasjon fra Lier kirkelige fellesråd: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lier/forsideoppslag/2020.03.11%20aktivitet/

Kontakt Oss
x