Pakkepris 11 500,-

Gravferd uten seremoni

Enkelte har et ønske om ​gravferd uten det seremonielle som ofte forbindes med dette, og vi har derfor laget en egen pakkepris på dette.​Man kan velge mellom kremasjon eller jordbegravelse.

Inkluderte tjenester
 • Samtale med byrå

 • Bestillinger

 • Meldinger

 • Kiste inkludert utstyr

 • Stell og nedlegg i kiste

 • Transporter

 • Digital kunngjøring

Tillegg iht. prisliste
 • Digital annonse

 • Annonse i papiravis

 • Syning

 • Eget tøy på avdøde

 • Bårehenting

 • Overtid

 • Ekstraoverføring

*Det er ikke mulig å gjøre andre tillegg enn de som er listet opp.
En blomsterbukett med oransje blomster

Forbehold

 • Pakkeløsningen er i store trekk ferdig planlagt. Det er lagt opp til en kort planleggingssamtale, men denne kan gjerne tas over telefon.
 • I pakken er det inkludert en ubehandlet sponkiste (Prisma 19). Det er ikke mulig å velge en annen kiste.
 • Transport av kisten vil foregå innenfor normal arbeidstid - mandag til fredag 08.00-15.30. Eventuell overtid faktureres i henhold til prislisten.
 • Henting på båre medfører en ekstra transport som ikke er inkludert i pakken. Eventuell bårehenting faktureres i henhold til prislisten.
 • Inkludert i pakken er én transport. Det vil si fra dødssted til Drammen krematorium (ved bisettelse) eller til ønsket gravlund innenfor sone 1-2. Dersom ønsket gravlund ikke har mulighet for oppbevaring av kister i påvente av begravelsen, vil den avdøde kjøres til egnet midlertidig oppbevaring. Pris for ekstraoverføring vil komme i tillegg i henhold til prislisten.
 • Ved rett til transportstøtte fra NAV vil stønaden dekke byråets transportkostnader utover egenandelen som er inkludert i pakken.
 • Med digital kunngjøring menes opprettelsen av en minneside som de pårørende kan dele digitalt med familie og venner.
 • Annonse kan utarbeides i samarbeid med byrå. Digital annonse på minneside kr 800,-.
  Papirannonse etter avisens takster.