La våre erfarne konsulenter hjelpe deg i den tunge tiden.

Vi vet at det kan være overveldende å planlegge en gravferd i den tunge tiden. Vi har derfor laget forslag til deg på alt fra sang og musikk, til blomster til begravelsen. Våre konsulenter har lang erfaring, og bistår deg gjennom hele prosessen.

Forberedelser til møtet

Vi har laget en oversikt over noen ting som kan være lurt å tenke på eller forberede før du kommer til samtalen med byrået. Når du er forberedt på hva vi skal snakke om vil møtet gå raskere og være mindre belastende. Du kan alltid ringe oss før møtet hvis det er noe du lurer på.
En ansatt i begravelsesbyrået viser frem informasjon

Sang og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk. Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.
En kvinne spiller piano

Programhefte

Et programhefte til seremonien kan utformes på mange ulike måter, som trykk på ark med ferdigtrykte motiver eller programmer med egne bilder og spesialtilpasset design. Kombinasjonen av personlige bilder og illustrasjonsbilder, bakgrunner og store variasjonsmuligheter i utforming gjør mulighetene for personlig tilpasning nærmest ubegrensede.
Et hvitt programhefte stående på et bord

Valg av seremoniform

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. Man må også ta stilling til om det skal være en jordbegravelse eller kremasjon.
Hvitt kors liggende på et mørkt gulv

Blomster til begravelsen

Når noen man er glad i har gått bort er en blomsterhilsen en fin måte og ta avskjed på, og en måte å vise både medfølelse og kjærlighet. Gjennom vårt samarbeid med Interflora leverer vi vakre buketter og båredekorasjoner laget av lokale blomsterdekoratører med fagbrev.​
Rosa og oransje blomster samlet i en bukett

Kiste

Når det kommer til valg av kiste for en begravelse, handler det om personlig preferanser. Den bidrar til å sette tonen for seremonien og gir en verdig avskjed.
En kiste med hvite blomster liggende på toppen