top of page

PAKKEPRIS: Kr. 10.900,-

Gravferd uten seremoni

Enkelte har et ønske om ​gravferd uten det seremonielle som ofte forbindes med dette, og vi har derfor laget en egen pakkepris på dette.

Man kan velge mellom kremasjon eller jordbegravelse.

BB stills-8.jpg
Uten seremoni

INKLUDERTE TJENESTER

 • Samtale med byrå

 • Bestillinger

 • Meldinger 

 • Kiste inkludert utstyr

 • Stell og nedlegg i kiste 

 • Transporter 

 • Digital kunngjøring

TILLEGG IHT. PRISLISTE

 • Digital annonse 

 • Annonse i papiravis

 • Syning

 • Eget tøy på avdøde

 • Bårehenting

 • Overtid

 • Ekstraoverføring

Det er ikke mulig å gjøre andre tillegg enn de som er listet opp.

FORBEHOLD

 • Pakkeløsningen er i store trekk ferdig planlagt. Det er lagt opp til en kort planleggingssamtale, men denne kan gjerne tas over telefon.

 • I pakken er det inkludert en ubehandlet sponkiste (Prisma 19). Det er ikke mulig å velge en annen kiste. 

 • Transport av kisten vil foregå innenfor normal arbeidstid - mandag til fredag 08.00-15.30. Eventuell overtid faktureres i henhold til prislisten. 

 • Henting på båre medfører en ekstra transport som ikke er inkludert i pakken. Eventuell bårehenting faktureres i henhold til prislisten.

 • Inkludert i pakken er én transport. Det vil si fra dødssted til Drammen krematorium (ved bisettelse) eller til ønsket gravlund innenfor sone 1-2. Dersom ønsket gravlund ikke har mulighet for oppbevaring av kister i påvente av begravelsen, vil den avdøde kjøres til egnet midlertidig oppbevaring. Pris for ekstraoverføring vil komme i tillegg i henhold til prislisten. 

 • Ved rett til transportstøtte fra NAV vil stønaden dekke byråets transportkostnader utover egenandelen som er inkludert i pakken.

 • Med digital kunngjøring menes opprettelsen av en minneside som de pårørende kan dele digitalt med familie og venner. 

 • Annonse kan utarbeides i samarbeid med byrå. Digital annonse på minneside kr 800,-.
  Papirannonse etter avisens takster. 

bottom of page